Piaskowanie i malowanie proszkowe

Na czym polega malowanie proszkowe?malowanie_proszkowe

Podczas malowania proszkowego dochodzi do umieszczenia nieelektrycznych cząstek farby proszkowej na elemencie malowanym np. felgi, ogrodzenia. Siła elektrostatyczna umożliwia utrzymanie osadzonej warstwy proszku na powierzchni elementu.

Piaskowanie

The usage of essay writing to present one’s opinion in the political realm has been widespread for decades now. It had been the standardization of opinion writing in America began. And, this is the reason why there are two types of essays: the first relies on the document write my essay, and the second is written in a fashion, which is called”self-written essay”

jest to proces technologiczny polegający na czyszczeniu lub kształtowaniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza, ewentualnie cieczy.

Zalety malowania proszkowego:

  • Odporność na korozję, wysoką temperaturę, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.
  • Brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska.
  • Prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego (możliwość odzysku nieosadzonych cząstek proszku).
  • Znaczne oszczędności energetyczne dzięki możliwości stosowania zamkniętych układów wentylacji.
  • Otrzymywane powłoki dzięki swojej grubości (60-80 μm) znakomicie maskują niedokładności obróbki mechanicznej.
  • Zabezpieczenie antykorozyjne pokrytych materiałów.